Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

177. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Dodawanie liczb mieszanych.

Ważne pojęcia potrzebne do dodawania liczb mieszanych

 skracanie ułamków

 rozszerzanie ułamków

 wspólny mianownik

 liczba mieszana


 ułamek zwykły

Polecenie: Wykonaj dodawanie liczb mieszanych oznacza polecenie znalezienia liczby będącej wynikiem dodawania. Wynik powinien być przedstawiony w najprostszej postaci czyli ułamek musi być nieskracalny i właœciwy.

Dodając liczby mieszane najpierw dodajemy liczby całkowite, a potem ułamki.

Przykład 1.

(9kB) Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Rozwiązanie przykładu 1

Dodawanie liczb mieszanych wykonujemy w dwóch etapach - najpierw dodajemy liczby całkowite, potem dodajemy ułamki.

Wyniki pośrednie zapisujemy tak, by otrzymać czytelny układ całego dodawania.

Obliczenia pomocnicze warto wykonywać "z boku".

Przykład 2.

(6kB) Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przed dodaniem warto sprawdzić czy nie otrzymamy prostszych wyrażeń.

W tym przykładzie można ułamki poskracać.

Rozwiązanie przykładu 2

Rozwiązanie przykładu 1.

(31kB) obliczenia i wynik końcowy
Rozwiązanie przykładu 2.

(31kB) obliczenia i wynik końcowy

W tym przykładzie warto było skrócić oba ułamki, bo otrzymaliśmy bardzo proste ułamki.

Skracanie ułamków można wykonać etapami. Wtedy skracamy zaczynając od najprostszych dzielników.

 2012-10-31Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu