Równania wymierne

Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


Równania wymierne z jedną niewiadomą

Jak rozwiązywać równania wymierne z jedną niewiadomą?Rozwiązywanie równań jest ważną umiejętnością w matematyce.

Równania występują w wielu dziedzinach matematyki.

Umiejętność rozwiązywania równań jest wstępem do rozwiązywani nierówności.

Równania wymierne z jedną niewiadomą zawierają wyrażenia wymierne czyli ilorazy wielomianów.

Wielomiany mogą być w dowolnym stopniu.

Równania liniowe z jedną niewiadomą to szczególny przypadek równań wymiernych.

Rozwiąż równanie – przykład 06


Równania wymierne z jedną niewiadomą

Równanie wymierne z jedną niewiadomą Jaka jest dziedzina dla tego równania?

Kiedy dwie liczby są równe?

Kiedy dwa ułamki są równe?

Odpowiedź – przykład 06

Odpowiedź – przykład 06

Rozwiąż równanie – przykład 07


Równania wymierne z jedną niewiadomą
Równanie wymierne z jedną niewiadomą


Jaka jest dziedzina dla tego równania?

Kiedy dwie liczby są równe?

Kiedy dwa ułamki są równe?
Liczba 2 to ułamek 2/1.

Odpowiedź – przykład 07


Rozwiąż równanie - przykład 08


Równanie wymierne z jedną niewiadomą


Jaka jest dziedzina dla tego równania?

Kiedy różnica dwóch wyrażeń jest zerem?

Kiedy dwie liczby są równe?

Kiedy dwa ułamki są równe?


Odpowiedź – przykład 08


Kolejny przykład

Rozwiąż równanie 09


Równanie wymierne z jedną niewiadomą


Jaka jest dziedzina dla tego równania?

Kiedy różnica dwóch wyrażeń jest zerem?

Kiedy dwie liczby są równe?

Kiedy dwa ułamki są równe?

Odpowiedź – przykład 09

Rozwiąż równanie – przykład 10


Równania wymierne z jedną niewiadomą

Równanie wymierne z jedną niewiadomą i z parametrem


Jaka jest dziedzina dla tego równania?

Jak jest dziedzina dla parametru a?

Kiedy różnica dwóch wyrażeń jest zerem?

Kiedy dwie liczby są równe?

Kiedy dwa ułamki są równe?


Odpowiedź – przykład 10


2014-09-17/7


 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w
  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu