Przykłady zbiorów

Badanie funkcji

Przykłady zbiorów

Zbiory w matematyce i nie tylko

Zbiór, element zbioru to podstawowe pojęcia w matematyce.

Pojęcie zbioru występuje też w innych dziedzinach - muzea, biblioteki, Internet, informatyka.

Pojęcia zbioru i elementu zbioru nie są definiowane.

W praktycznych zastosowaniach podajemy elementy zbioru lub kryteria przynależności do zbioru.

Pojęcia zbioru i elementu zbioru są pojęciami podstawowymi.

Zbiory podajemy na różne sposoby – podstawowe z nich polegają na
- wymienieniu elementów zbioru
- podaniu własności elementów zbioru

Zbiory mogą zawierać różne elementy.

W matematyce i zastosowaniach praktycznych ważne są zbiory liczbowe.

Podstawowymi zbiorami liczbowymi są
- zbiór liczb naturalnych
- zbiór liczb całkowitych
- zbiór liczb wymiernych
- zbiór liczb rzeczywistych

Przykłady zbiorów

Zbiory skończone – przykłady

przykłady zbiorów skończonych

Zbiory nieskończone – przykłady

przykłady zbiorów nieskończonych

Zbiory puste – przykłady

przykłady zbiorów pustych

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Suma zbiorów - przykłady

przykłady sumu zbiorów zbiorów

Przykłady sumy zbiorów

przykłady podzbiorów

N - zbiór liczb naturalnych
0;1;2;3;4;...;n;n+1;...

R - zbiór liczb rzeczywistych
Zbór liczb rzeczywistych zawiera zbiory
liczb naturalnych
liczb całkowitych
liczb wymiernych
liczb niewymiernych

Zbiór liczb całkowitych zawiera zbiór liczb naturalnych.

Można skorzystać z wyszukiwarki

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Podzbiory - przykłady

przykłady podzbiorów

Pomoc z historii - Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki - Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu