Badanie funkcji

Działania na ułamkach - przykład

Przykład do obliczenia - w ułamku są wyrażenia arytmetyczne w liczniku i w mianowniku
 Działania na ułamkach Rozwiązanie etapowe Całe rozwiązanie

Arytmetyka czyli nauka o liczbach jest jedną z najważniejszych dziedzin matematyki.

Opanowanie podstaw arytmetyki liczb wymiernych jest konieczne do opanowania jakiegokolwiek działu matematyki teoretycznej lub stosowanej.

Działania złożone na ułamkach zwykłych - przykład

Kreska ułamkowa oznacza znak dzielenia i równocześnie pełni funkcję nawiasu dla licznika i nawiasu dla mianownika.

W nawiasach działania wykonujemy w kolejności zgodnej z ich hierarchią.

Kolejność działań:

Ułamki przed dodaniem (odjęciem) sprowadzamy do wspólnego mianownika.

Liczby mieszane przed wykonaniem mnożenia (dzielenia) zamieniamy na ułamki niewłaściwe.

Dzielenie przez ułamek zastępujemy mnożeniem przez odwrotność dzielnika.

Wyrażenie w liczniku (mianowniku) traktujemy tak jak wyrażenie w nawiasie.

1. Co zrobimy w liczniku i mianowniku?

 Działania na ułamkach

Rozpoczynamy od licznika

Liczby mieszane w mnożeniach i dzieleniach zastępujemy ułamkami niewłaściwymi

Podobnie w mianowniku

Dalej

2. Obliczenia - kontynuacja

 Działania na ułamkach

Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Dzielenie przez ułamek zastąpimy mnożeniem przez jego odwrotność.

Powrót na początek strony

3.

Najpierw w nawiasie wykonaliśmy mnożenie i dzielenie.

 Działania na ułamkach

Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Powrót na początek strony

4.

Opuszczając nawias zmieniamy znak (przed nawiasem był minus)

 Działania na ułamkach Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Powrót na początek strony
Powrót na początek strony

5.


Po wykonaniu działań w liczniku i mianowniku wykonujemy dzielenie - kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.
Działania na ułamkach Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku
Powrót na początek strony

Wszystkie obliczenia w jednym zapisie


 Działania na ułamkach Powrót na początek strony

Wszystkie obliczenia w jednym zapisie - powiększenie

Powiększenie Działania na ułamkach
Powrót na początek strony

Pierwsze obliczenia - powiększenie


 Działania na ułamkach Liczby mieszane w mnożeniach i dzieleniach zastępujemy ułamkami niewłaściwymi Powrót na początek strony

Kolejne obliczenia - powiększenie


 Działania na ułamkach Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Powrót na początek strony

Kontynuacja obliczeń - powiększenie


Powrót na początek strony
 Działania na ułamkach Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Końcowe obliczenia - powiększenie

Powrót na początek strony Działania na ułamkach

Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianownikuPowrót na początek strony

końcowy wynik - powiększenie

 Działania na ułamkach Kontynuujemy obliczenia w licznika i mianowniku

Powrót na początek strony

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu