Badanie funkcji

515_01. Wartość bezwzględna

Jedną z ważnych funkcji w matematyce jest moduł, inaczej wartość bezwzględna.

Wartość bezwzględną liczby możemy interpretować jako odległość tej liczby od punktu zero na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna liczby jest więc nieujemna (równa zero lub dodatnia).

Wartość bezwzględna liczby - własności

Spis treści

1. Definicja wartości bezwzględnej i przykłady - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

2. Własności wartości bezwzględnej - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

3. Własności wartości bezwzględnej - nierówność - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

4. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności -1 - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

5. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 2 - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

6. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 3 - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

7. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 4 - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

8. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 5 - (5kB) definicja wartości bezwzględnej

1. Definicja wartości bezwzględnej i przykłady

wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna liczby jest zawsze nieujemna.

Wartość bezwzględna liczby dodatniej jest równa zero.

Wartość bezwzględna zera jest równa zero.

Wartość bezwzględna liczby ujemnej równa jest liczbie do niej przeciwnej.

Powrót do spisu treści

2. Własności wartości bezwzględnej

wartość bezwzględna

Wartości bezwzględne dowolnej liczby rzeczywistej i liczby do niej przeciwnej są takie same.

Powrót do spisu treści

3. Własności wartości bezwzględnej - nierówność

wartość bezwzględna

Jak powiązać definicję wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej z rozwiązywaniem nierówności?

Przykład ilustruje ideę rozwiązywania prostych nierówności.

Powrót do spisu treści

4. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 1

wartość bezwzględna

Powrót do spisu treści

5. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 2

wartość bezwzględna

Powrót do spisu treści

6. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 3

wartość bezwzględna

Powrót do spisu treści

7. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 4

wartość bezwzględna

Powrót do spisu treści

8. Własności wartości bezwzględnej - przykład nierówności - 5

wartość bezwzględna

Przykłady nierówności które spełnione są dla jednej nierówności przez liczby ujemne z pewnego podzbioru liczb rzeczywistych a dla drugiej przez liczby dodatnie z innego podzbioru liczb rzeczywistych.

Obie nierówności rozwiązujemy w podobny sposób - korzystamy z definicji wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i własności wartości bezwzględnej.

Powrót do spisu treści

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu starożytnej Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu