Badanie funkcji

Wartość bezwzględna

Przykład nierówności z wartością bezwzględną

Jedną z ważnych funkcji w matematyce jest moduł, inaczej wartość bezwzględna.
Wartość bezwzględną liczby możemy interpretować jako odległość tej liczby od punktu zero na osi liczbowej.
Wartość bezwzględna liczby jest więc nieujemna (równa zero lub dodatnia).
Jak rozwiązywać nierówności zawierające wartość bezwzględną?

Wartość bezwzględna służy do zapisywania zbiorów liczb rzeczywistych.

1. Wartość bezwzględna liczby - nierówność

wartość bezwzględna

Prosta nierówność zawierająca wartość bezwzględną.
Zbiór liczb rzeczywistych takich, że ich wartość bezwzględna jest nie większa niż 3.

Warunek ten spełniają liczby, które są większa od -3 lub równe -3 oraz są mniejsze od 3 lub równe 3.< p/>

Zbiór liczb spełniających tę nierówność, to zbiór obustronnie domknięty od liczby -3 (wraz z liczbą -3) do liczby 3 (wraz z liczbą 3).

Długość przedziału spełniającego nierówność jest równa 6
- (3-(-3)=2+3=6

Powrót na początek strony

(2kB) nierówność z wartością bezwzględną - przykład

Inny przykład nierówności z wartością bezwzględną

2. Wartość bezwzględna liczby - nierówność- sposób zapisu rozwiązania

wartość bezwzględna

Rozwiązanie można zapisać na kilka sposobów

3. Nierówność zawierająca wartość bezwzględną z prostego wyrażenia algebraicznego

wartość bezwzględna

Wyrażenie znajdujące się w nawiasie to zwykła suma algebraiczna.

Suma ta musi spełniać warunek nierówności tak jak liczba.

4.

wartość bezwzględna

5.

wartość bezwzględna

6.

wartość bezwzględna

7.

wartość bezwzględna

8.

wartość bezwzględna

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?
Starożytny Egipt
Starożytny Rzym
Starożytny Rzym - po angielsku
Starożytna Grecja - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe Mazur


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu