Badanie funkcji

Wartość bezwzględna

Przykład nierówności z wartością bezwzględną

Jedną z ważnych funkcji w matematyce jest moduł, inaczej wartość bezwzględna liczby.

Wartość bezwzględną liczby możemy interpretować jako odległość tej liczby od punktu zero na osi liczbowej.

Wartość bezwzględna liczby jest więc nieujemna (równa zero lub dodatnia).

Wartość bezwzględna liczby - nierówność

Jak rozwiązać nierówność z wartością bezwzględną?

wartość bezwzględna

Liczba spełniająca nierówność to liczba, której wartość bezwzględna jest równa 3 lub jest od 3 większa.

2.

wartość bezwzględna

3.

wartość bezwzględna

4.

wartość bezwzględna

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?
Starożytny Egipt
Starożytny Rzym
Starożytny Rzym - po angielsku
Starożytna Grecja - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe Mazur


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu