Badanie funkcji

515. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej

Jedną z bardzo ważnych funkcji w matematyce jest funkcja moduł - wartość bezwzględna.

Wartość bezwzględna liczby różnej od zera jest zawsze liczbą większą od zera.

Jak zrozumieć wyrażenia zawierające wartość bezwzględną?

Najskuteczniejszą metodą jest zwykły trening - ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. no i oczywiście zwiększanie skali trudności.

Wartość bezwzględna

Szybkie przejścia do zagadnień szczegółowych

1. Definicja wartości bezwzględnej i przykłady

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu
a – to liczba rzeczywista - a ε R
Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej to funkcja przypisująca liczbie rzeczywistej równej zero lub większej od zera tę samą liczbę, a liczbie ujemnej przypisująca liczbę przeciwną.

2. Własności wartości bezwzględnej

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu
a, b – to liczby rzeczywiste a, b ε R

Ważne równości i nierówności dla wartości bezwzględnej - często wykorzystywane w praktyce.

3. Przykład nierówności zawierającej wartość bezwzględną

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu

4. Inny zapis nierówności zawierającej wartość bezwzględną

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu

5. Zapis rozwiązania nierówności zawierającej wartość bezwzględną

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu

6. Rozwiązanie nierówności zawierającej wartość bezwzględną

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu

7. Określenie wartości bezwzględnej

 Wartość bezwzględna liczby Powrót do spisu

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?
Starożytny Egipt
Starożytny Rzym
Starożytny Rzym - po angielsku
Starożytna Grecja - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe Mazur


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu