Badanie funkcji

Równania wymierne

Przykład 1

Master slide 2 · x x + 1 + 1 x - 1 = 1

Jak rozwiązywać równania wymierne?

Równania wymierne występują często w proporcjach.

Umiejętność rozwiązywania równań wymiernych jest bardzo potrzebna.

Najlepszą metodą nauczenia się rozwiązywania równań wymiernych są ćwiczenia w ich rozwiązywaniu.

Dalej umieszczone są przykłady równań wymiernych.

Przykład 2 - trochę inny przykład

Master slide 2 x + 1 + 1 x - 1 = 1

Przykład 3

Master slide 1 x + 1 + 1 x - 1 = x

Przykład 4

Master slide 1 x - 1 + 1 x + 1 = 2 · x

Przykład 5

Master slide x x + 2 + x x + 1 = 1

Przykład 06

przykład prostego równania wymiernego

Przykład 07

przykład prostego równania wymiernego

Przykład 08

Master slide 1 x + 1 + x x - 1 = 1

Przykład 09

przykład prostego równania wymiernego

Przykład 10

przykład prostego równania wymiernego

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu