Matematyka szkolna

Równania wymierne

Badanie funkcji

Równania wymierne

Przykład 1

Master slide 2 · x x + 1 + 1 x - 1 = 1 x R \ { - 1 ; 1 } 2 · x · ( x - 1 ) + ( x + 1 ) x 2 - 1 = 1 2 · x · ( x - 1 ) + ( x + 1 ) = x 2 - 1 x 2 - x + 2 = 0 Δ = ( - 1 ) 2 - 4 · 1 · 2 = 1 - 8 = - 7 nie ma rozwiązań

1. Oto przykład rozwiązania równania wymiernego - dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz liczb -1 i 1

Rozwiązując równania wymierne musimy pamiętać o określeniu dziedziny równania wyjściowego.

Bez tego możemy otrzymać błędny wynik.

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych poza liczbami -1 i 1.

Pierwszym krokiem było sprowadzenie obu ułamków algebraicznych do wspólnego mianownika.

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia


  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu