Dzielenie ułamków zwykłych

Badanie funkcji

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamkówDzielenie liczby całkowitej przez liczbę mieszaną


Aby podzielić liczbę całkowitą przez liczbę mieszaną, trzeba liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy.

Liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy mnożąc liczbę całkowitą przez mianownik ułamka i dodając do otrzymanego iloczynu licznik ułamka.

Dalej liczbę całkowitą (dzielną) mnożymy przez odwrotność dzielnika (otrzymanego ułamka niewłaściwego).

1. Dzielenie liczby mieszanej przez liczbę mieszaną - przykład


dzielenie ułamków (liczb mieszanych)

2.


dzielenie liczby całkowitej przez liczbę mieszaną

3

(26kB) Dzielenie ułamków

4

(24kB) Dzielenie ułamków

5

(26kB) Dzielenie ułamków

6

(23kB) Dzielenie ułamków

7

(24kB) Dzielenie ułamków

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu