Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


94. Działania na ułamkach

Obliczyć wartość wyrażenia

W wyrażeniu występują ułamki zwykłe i dziesiętne oraz mnożenie i dodawanie.

W wyrażeniu nie ma nawiasów oraz nie ma potęgowania i pierwiastkowania.

W takim przypadku kolejność obliczeń wynika z hierarchii działań:

- mnożenie, dzielenie

- dodawanie odejmowanie

działania na ułamkach
Liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy.
Ułamek dziesiętny (z przecinkiem) zapisujemy w postaci ułamka zwykłego (z kreską ułamkową).


Przed wykonaniem mnożenia dokonujemy wszystkich możliwych skracań ułamków.


Przed dodaniem ułamków o różnych mianownikach sprowadzamy je do wspólnego mianownika.


Końcowy wynik możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego lub w postaci ułamka dziesiętnego.
mnożenie ułamków zwykłych orza skracanie ułamków
mnożenie ułamków zwykłych orza skracanie ułamków zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy
Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy.


Mnożenie ułamków - skracania wykonać można "w pamięci".

reguła rozszerzania ułamków
Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik ułamka przez tę samą liczbę rożną od 0 i od 1.

(53kB)

Zasada wykonywania rozszerzenia ułamka

(56kB)

Liczba mieszana to pewna formuła zapisu dodawania liczby całkowitej i ułamka właściwego.

(61kB)

Procedura zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

(48kB)

Przykłady zapisu ułamków dziesiętnych w postaci ułamków zwykłych (z kreską ułamkową).

2014-10-12
 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu