Wykresy wyrażeń zawierających wartość bezwzględną

Zadania ze szkoły podstawowej

Badanie funkcji

Równania z wartością bezwzględną


Szkoła podstawowa

Liczby naturalne - dzielenie z resztą.

Dzielenie z resztą liczb naturalnych jest wprowadzeniem do ułamków. W ten sposób rozszerzamy zbiór liczb naturalnych do zbioru liczb wymiernych, czyli takich w których jest wykonalne dzielenie wszystkich liczb (z wyjątkiem dzielenia przez zero)

Liczby naturalne - proste równania (mnożenie)

Liczby naturalne - proste równania (dodawanie i odejmowanie)

Liczby naturalne - proste nierówności (dodawanie i odejmowanie)

dodawanie ułamków zwykłych


mnożenie ułamków zwykłych

dodawanie ułamków zwykłych - przykłady

spis zadań z ułamków

działania na liczbach naturalnych

dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Rozszerzanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe i dziesiętne - zadania

Dzielenie ułamków zwykłych

Działania na ułamkach zwykłych

Działania na ułamkach

Dodawanie ułamków

Dodawanie ułamków zwykłych

Prosta nierówność liniowa

  2014-09-10/3

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania


Badanie funkcji

Strona główna
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków - wstęp
Asymptoty funkcji.
Badanie przebiegu funkcji
Trójmian kwadratowy
Ułamki zwykłe i dziesiętne
Ułamki, równania - spis stron
Dodawanie ułamków zwykłyc
Dzielenie ułamków
Dzielenie ułamków
Ułamki zwykłe
Równania wymierne
Przykłady zbiorów
Działania na ułamkach - przykład
Wartość bezwzględna liczby
Układy równań liniowych
równania wymierne
Całka z funkcji wymiernej
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Wartość bezwzględna
Dodawanie ułamków - przykłady
Dodawanie ułamków zwykłych

Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

Badanie funkcji