71. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Aby dodać dwa ułamki o różnych mianownikach trzeba je najpierw rozszerzyć tak, aby oba miały takie same mianowniki.

Przykład - dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodaj ułamki 4/5 i 5/6

Wyjaśnienia Obliczenia pomocnicze
Rozszerzanie ułamków
Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach
Wyłączanie liczby całkowitej z ułamka niewłaściwego Cały przykład – w skrócie

Przykład - dodaj ułamki

Wyjaśnienia

Oba ułamki mają różne mianowniki.

Najpierw trzeba te ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika.

Wykonujemy sprowadzenie obu ułamków do tego samego mianownika rozszerzając oba ułamki, każdy przez inną liczbę.

Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 6, drugi – przez 5.

Obliczenia zasadnicze.

dodawanie ułamków o tych różnych mianownikach

Obliczenia pomocnicze

Rozszerzanie ułamków

rozszerzanie ułamków

Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach

dodawanie ułamków o tych samych mianownikach

Wyłączanie liczby całkowitej z ułamka niewłaściwego

zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

Cały przykład – w skrócie

dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w

  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu