(2kB) przykład dodawania ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych

Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych

dodawanie ułamków zwykłych dodawanie ułamków zwykłych dodawanie ułamków zwykłych dodawanie ułamków zwykłych dodawanie ułamków dziesietnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków dziesiętnych dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych

Przykład 1.

Prosty przykład dodawania ułamków o tych samych mianownikach.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych

Dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy. Jeśli licznik jest większy od mianownika, to wyłączamy całość.

Przykład 2

Przykład dodawania ułamków, gdy jeden ze składników jest liczbą całkowitą

(4kB) dodawanie ułamków zwykłych

Dodajemy najpierw liczby całkowite, a potem ułamki.

Przykład 3

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Ułamki te trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika.

(3kB) dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika - najmniejszego z możliwych.

Przykład 4

Inny przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach. W końcowym wyniku trzeba wyłączyć liczbę całkowitą.

(4kB) dodawanie ułamków zwykłych

Najmniejszy możliwy wspólny mianownik czasami jest równy iloczynowi mianowników.

Przykład 5

Dodawanie ułamków dziesiętnych
(3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych

Pamiętamy o przecinku, który oddziela liczby całkowite od ułamka.

Przykład 6

Przykład dodawania ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest liczbą całkowitą.

(3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodajemy liczby całkowite, ułamek zas przepisujemy po przecinku.

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 7

Przykład dodawania ułamków dziesiętnych, gdy liczby mają różną ilość cyfr po przecinku.

(4kB) dodawanie ułamków dziesiętnych
Pamiętamy o przecinku i zerze stojącym po przecinku.

Przykład 8

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest mniejszy do jedności, a drugi jest liczbą całkowitą.

(3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych

Wystarczy przepisać liczbę całkowitą, po niej przecinek i następnie dopisać ułamek (bez zera i przecinka).

Przykład 9

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest liczbą mniejszą od jedności.
(3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych
Pamiętamy o kolejności wszystkich cyfr po przecinku.

Przykład 10

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy oba składniki są mniejsze od jedności.

dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodajemy części ułamkowe tak jak liczby całkowite.

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykład 11

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy występują zera po przecinku.

dodawanie ułamków dziesiętnych

Części ułamkowa dodaliśmy jak zwykłe liczby całkowite pamiętając o zerze stojącym po przecinku.

Przykład 12

Dodawanie trzech liczb dziesiętnych.

(3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych

Trzy liczby dodajemy podobnie jak dodajemy dwie - najlepiej po kolei: najpierw dwie pierwsze, a następnie do wyniku trzecią.

Przykład 13

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego.

Przed dodaniem trzeba ułamki doprowadzić do tej samej postaci - najczęściej do postaci ułamka zwykłego.

(5kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego
Oba ułamki muszą wystąpić w takiej samej postaci (ten sam mianownik). Często trzeba oba ułamki zapisać w postaci ułamków zwykłych i potem je rozszerzyć.

Przykład 14

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego, gdy ułamek zwykły można zapisać w postaci dziesiętnej.
(4kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego
Niektóre ułamki zwykłe można zapisać w postaci ułamków dziesiętnych.

Przykład 15

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego, gdy ułamek dziesiętny zapisać trzeba w postaci ułamka zwykłego.
(4kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego

Przy dodawaniu ułamków zwykłych warto pamiętać o skracaniu, aby później otrzymać możliwie najmniejszy wspólny mianownik.

Przykład 16

Przykład, gdy dodawanie można wykonać sposobem ułamków zwykłych i sposobem ułamków dziesiętnych.

Ułamki zapisujemy w tej samej postaci. W tym przykładzie można zapisać oba ułamki w postaci dziesiętnej.

(8kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego

Czasami dodawanie ułamki możemy równie łatwo wykonać w postaci dziesiętnej jak i w postaci ułamkowej.

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06

  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu