Dodawanie ułamków
2021-08-11

Dodawanie ułamków.

Przykład 1.

Prosty przykład dodawania ułamków o tych samych mianownikach.

(1kB) dodawanie ułamków zwykłych

Dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy. Jeśli licznik jest większy od mianownika, to wyłączamy całość.

Przykład 2

Przykład dodawania ułamków, gdy jeden ze składników jest liczbą całkowitą

dodawanie ułamków zwykłych

Dodajemy najpierw liczby całkowite, a potem ułamki.

Przykład 3

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Ułamki te trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. (3kB) dodawanie ułamków zwykłych Ułamki sprowadzamy do wspólnego mianownika - najmniejszego z możliwych.

Przykład 4

Inny przykład dodawania ułamków o różnych mianownikach. W końcowym wyniku trzeba wyłączyć liczbę całkowitą. (4kB) dodawanie ułamków zwykłych Najmniejszy możliwy wspólny mianownik czasami jest równy iloczynowi mianowników.

Przykład 5

Dodawanie ułamków dziesiętnych (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Pamiętamy o przecinku, który oddziela liczby całkowite od ułamka.

Przykład 6

Przykład dodawania ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest liczbą całkowitą. (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Dodajemy liczby całkowite, ułamek zas przepisujemy po przecinku.

Przykład 7

Przykład dodawania ułamków dziesiętnych, gdy liczby mają różną ilość cyfr po przecinku.

dodawanie ułamków dziesiętnych

Pamiętamy o przecinku i zerze stojącym po przecinku.

Przykład 8

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest mniejszy do jedności, a drugi jest liczbą całkowitą. (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Wystarczy przepisać liczbę całkowitą, po niej przecinek i następnie dopisać ułamek (bez zera i przecinka).

Przykład 9

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy jeden ze składników jest liczbą mniejszą od jedności. (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Pamiętamy o kolejności wszystkich cyfr po przecinku.

Przykład 10

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy oba składniki są mniejsze od jedności. (4kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Dodajemy części ułamkowe tak jak liczby całkowite.

Przykład 11

Dodawanie ułamków dziesiętnych, gdy występują zera po przecinku. (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Części ułamkowa dodaliśmy jak zwykłe liczby całkowite pamiętając o zerze stojącym po przecinku.

Przykład 12

Dodawanie trzech liczb dziesiętnych. (3kB) dodawanie ułamków dziesiętnych Trzy liczby dodajemy podobnie jak dodajemy dwie - najlepiej po kolei: najpierw dwie pierwsze, a następnie do wyniku trzecią.

Przykład 13

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego. (5kB)  dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego Oba ułamki muszą wystąpić w takiej samej postaci (ten sam mianownik). Często trzeba oba ułamki zapisać w postaci ułamków zwykłych i potem je rozszerzyć.

Przykład 14

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego, gdy ułamek zwykły można zapisać w postaci dziesiętnej. (4kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego Niektóre ułamki zwykłe można zapisać w postaci ułamków dziesiętnych.

Przykład 15

Dodawanie ułamka zwykłego i ułamka dziesiętnego, gdy ułamek dziesiętny zapisać trzeba w postaci ułamka zwykłego. (4kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego Przy dodawaniu ułamków zwykłych warto pamiętać o skracaniu, aby później otrzymać możliwie najmniejszy wspólny mianownik.

Przykład 16

Przykład, gdy dodawanie można wykonać sposobem ułamków zwykłych i sposobem ułamków dziesiętnych. (8kB) dodawanie ułamka zwykłego i dziesiętnego Czasami dodawanie ułamki możemy równie łatwo wykonać w postaci dziesiętnej jak i w postaci ułamkowej.