Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł

Twoja wyszukiwarka

68. Działania na ułamkach zwykłych

Oblicz wartość wyrażenia

Wyrażenia arytmetyczne

Oblicz wartość wyrażenia

Obliczenia

W wyrażeniu występują
wszystkie cztery działania arytmetyczne i nawiasy.

Kolejność wykonywania działań

Kolejność wykonywania działań jest więc następująca:

- najpierw w nawiasach

- potem dzielenie

- na końcu odejmowanie

Obliczenia pomocnicze

Rozszerzanie ułamków

Mnożenie ułamków


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy


Wyłączanie liczby całkowitej z ułamka

Rozszerzanie ułamków

Skracanie ułamkaPowrot na poczatek strony