Badanie funkcji

Badanie przebiegu funkcji. Wyrażenie nieoznaczone. Wyrażenie nieoznaczone typu 0 przez 0. Badanie granicy funkcji. Reguła de L'Hospitala.Korzystając z reguły de L`Hospitala obliczyć granicę funkcji

Regułę de L'Hospitala stosujemy wtedy, gdy:

- badana funkcja jest ilorazem innych funkcji;
w punkcie x=a jest wyrażeniem typu zero przez zero;
oraz
- w otoczeniu punktu x=a istnieją pierwsze pochodne funkcji tworzących dzielną i dzielnik badanego wyrażenia;
istnieje granica ilorazu pierwszych pochodnych w punkcie x=a.

Reguła de L'Hospitala

Przykład – iloraz funkcji logarytmicznej i zmiennej x dający w punkcie zero wyrażenie nieoznaczone typu 0 podzielić przez 0.

Korzystając z reguły de L`Hospitala obliczyć granicę funkcji

Badanie funkcjiPomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu