Matematyka szkolna
2022-01-08

Strona główna na telefon

Próba

Przekształcić wyrażenie do najprostszej postaci.

Przykład

Podać odpowiednie założenia.

Dana jest liczba trzycyfrowa x. Liczbę y tworzymy zamieniając cyfrę jedności liczby x z cyfrą setek liczby x. Udowodnij, że różnica x-y jest podzielna przez 9 i przez 11.

Przykład

Udowodnij, że suma kwadratów dwóch kolejnych liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą

Przykład

Udowodnij, że suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 3

Przykład

Udowodnić nierówność

Przykład

Uprościć wyrażenie

Przykład

Usunąć niewymierność z mianownika

Przykład

Udowodnić równość

Przykład

Oblicz wartość wyrażenia,

Przykład

Oblicz wartość wyrażenia

Przykład

Matematyka szkolna - przykłady i rozwiązane zadania

Wersja na telefon

Główne działy matematyki szkolnej

Ułamki - spis przykładów

Nierówności - spis zadań

Procenty - zamiana na ułamki

Usuwanie niewymierności z mianownika.

Obliczenia - Wyrażenia arytmetyczne

Procenty - Zastosowanie procentów w zadaniach tekstowych

Wzory skróconego mnożenia - Różnica kwadratów

Proste równania z jedną niewiadomą

Różnica sześcianów - wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia - wzory i przykłady

Wzory skróconego mnożenia - wersja na telefon - wzory i przykłady

Sumy algebraiczne - przykłady, działania na sumach algebraicznych

Funkcja - wartość bezwzględna liczby

Jednomiany - definicja, przykłady, działania na jednomianach.

Zbiory liczbowe - iloczyny zbiorów

Zbiory liczbowe - sumy zbiorów

Logarytmy - Przykłady, własności

Proste nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

Funkcje - badanie

Badanie funkcji - wersja na telefon

Funkcje - asymptoty

Równania wymierne

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Działania na liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań

Proporcje - przykłady rozwiązanych równań

Usuwanie niewymierności z mianownika