Matematyka szkolna - przykłady i rozwiązane zadania

Wersja na telefon

Główne działy matematyki szkolnej

Ułamki równe - rozszerzanie i skracanie ułamków

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków zwykłych

Przykłady dodawania ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych

Procenty - zamiana na ułamki

Proste równania z jedną niewiadomą

Przykłady dodawania ułamków zwykłych

Kolejne przykłady dodawania ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach

Przykłady rozwiązanych równań liniowych z jedną niewiadomą

Działania na liczbach naturalnych - wykorzystanie praw działań.

dodawanie ułamków o róznych mianownikach

Dodawanie ułamków zwykłych

Proporcje - przykłady rozwiązanych równań

Usuwanie niewymierności z mianownika.

Ułamki - Dodawanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych

Obliczenia - Wyrażenia arytmetyczne

Ułamki - Dodawanie ułamków zwykłych

Ułamki - Odejmowanie ułamków zwykłych

Ułamki - Mnożenie ułamków zwykłych

Ułamki - Mnożenie ułamków zwykłych - przykłady

Ułamki - Dzielenie ułamków zwykłych

Procenty - Zastosowanie procentów w zadaniach tekstowych

Wzory skróconego mnożenia - Różnica kwadratów

Ułamki - spis zadań i przykładów

Różnica sześcianów - wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia - wzory i przykłady

wersja na telefon - wzory i przykłady

Logarytmy - Przykłady, własności

Sumy algebraiczne - przykłady, działania na sumach algebraicznych

Jednomiany - definicja, przykłady, działania na jednomianach.

Zbiory liczbowe - iloczyny zbiorów

Zbiory liczbowe - sumy zbiorów

Funkcja - wartość bezwzględna liczby

Proste nierówności liniowe - rozwiązane przykłady

Funkcje - badanie

Funkcje - asymptoty

Równania wymierne

Usuwanie niewymierności z mianownika

dodawanie ułamków zwykłych - wersja na telefon