20. Odejmowanie liczb mieszanych
2021-08-12

Odejmowanie liczb mieszanych - kolejność czynności w trakcie wykonywania obliczeń:

1. odjąć całkowite, ułamki pozostawić bez zmiany

2. ułamki o różnych mianownikach
sprowadzić do wspólnego mianownika

3. odjąć ułamki o takich samych mianownikach
– od licznika odjemnej odjąć licznik odjemnika,
a mianownik zostawić bez zmiany

4. jeśli licznik odjemnika jest większy od licznika odjemnej należy jedną całkowitą odjemnej zamienić na ułamek o takim samym mianowniku jak odejmowane ułamki i następnie wykonać odejmowanie

5. jeżeli to możliwe w końcowym wyniku
wykonujemy skracanie ułamka

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

Strona główna

Dodawanie ułamków zwykłych

Dodawanie ułamków zwykłych

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - wstęp

Asymptoty funkcji.

Badanie przebiegu funkcji

Trójmian kwadratowy

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki, równania - spis stron

Dodawanie ułamków zwykłyc

Dzielenie ułamków

Dzielenie ułamków

Ułamki zwykłe

Równania wymierne

Przykłady zbiorów

Działania na ułamkach - przykład

Wartość bezwzględna liczby

Układy równań liniowych

równania wymierne

Całka z funkcji wymiernej

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Dodawanie ułamków - przykłady

Dodawanie ułamków zwykłych 06

7000. Słownik

7000. Słownik - w


Matematyka na Odpowiedz.pl
Matematyka - Odpowiedz.pl


Fizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu