Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


80. Suma kwadratów dwu liczb naturalnych

Liczby wymierne. Ułamek jako iloraz dwu liczb całkowitych. Liczby naturalne. Kwadrat liczby naturalnej. Liczby całkowite. Kwadrat liczby całkowitej. Podzbiory liczb wymiernych. Równanie z dwiema niewiadomymi. Układ równań.Równania. Układy równań. Równanie kwadratowe.Suma kwadratów dwu liczb naturalnych jest równa 100. Iloraz tych liczb równy jest 3/4. Jakie to liczby?
(1)
(2kB) Suma kwadratów dwu liczb naturalnych jest równa 100. Iloraz tych liczb równy jest 3/4

Rozwiązać można różnymi sposobami.


Jednym z nich jest wyliczenie y w zależności od x z drugiego równania i podstawienie do pierwszego.
(2)
(2kB) wyliczenie y w zależności od x z drugiego równania i podstawienie do pierwszego
Dalej będziemy przekształcać jedno równanie, drugie pozostanie bez zmiany
(3)
(8kB) będziemy przekształcać jedno równanie

Wybieramy tylko jeden pierwiastek, ponieważ w zadaniu jest mowa o liczbach naturalnych.
Teraz możemy powrócić do drugiego równania
(4)
(3kB) możemy powrócić do drugiego równania

Rozwiązaniem zadania jest para liczb
(5)
(2kB) Rozwiązaniem zadania jest para liczb

Sprawdzenie warunków zadania jest formalnością
(6)
(2kB) Sprawdzenie warunków zadania

Inny sposób wykorzystuje własności ilorazu


(7)
(4kB) Inny sposób wykorzystuje własności ilorazu

Wtedy
(8)
(7kB) Rozwiązaniem zadania jest para liczb

Oba sposoby są dobre, poprawne. Wybór zależy od decyzji rozwiązującego. 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu