Mnożenie ułamków zwykłych - przykłady

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Badanie funkcji

Mnożenie ułamków - przykłady

Mnożenie ułamków - przykłady

Ułamki zwykłe mnożymy w ten sposób, że mnożymy liczniki i zapisujemy jako nowy licznik oraz mnożymy mianowniki i zapisujemy jako nowy mianownik.

Przykład 1

(2kB) ułamki zwykłe mnożenie

Jedna czwarta razy jedna siódma równa się jedna dwudziestaósma. Otrzymany ułamek jest nieskracalny.

Zadania - mnożenie ułamków dziesiętnych i zaokrąglanie wyniku.

Przykład 2

(3kB) mnożenie ułamków zwykłych - skracanie

Mnożymy ułamek trzy piąte przez dwie dziewiąte.
Oba ułamki są nieskracalne.
Można jedna skrócić ułamek trzy dziewiąte przez trzy.

Mnożymy ułamek trzy piąte przez dwie dziewiąte.
Końcowy wynik to dwie piętnaste.

Podczas wykonywania mnożenia ułamków zwykłych wskazane jest dokonanie możliwych skracań, po to by obliczenia wykonywać na możliwie małych liczbach.

Przykład 3

(2kB) mnożenie ułamków - skracanie

Przykład 4

(2kB) mnożenie ułamka i liczby nieszanej

Przykład 5

(2kB) mnożenie liczby mieszanej i ułamka

Przykład 6

(2kB) mnożenie liczb mieszanych

Przykład 7

(2kB) mnożenie liczb mieszanych

Przykład 8

(2kB) mnożenie liczb mieszanych

Przykład 9

(2kB) mnozenie liczb mieszanych

2014-09-10/2

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania


Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia


  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu