Mnożenie ułamków zwykłych - przykłady

Mnożenie ułamków dziesiętnych

77. Mnożenie ułamków - przykłady

Ułamki zwykłe mnożymy w ten sposób, że
mnożymy ich liczniki i wynik ten zapisujemy jako nowy licznik oraz
mnożymy mianowniki i zapisujemy wynik jako nowy mianownik.

Przykład 1

mnożenie ułamków właściwych

Jedna czwarta razy jedna siódma równa się jedna dwudziestaósma.
Otrzymany ułamek jest nieskracalny.

Zadania - mnożenie ułamków dziesiętnych i zaokrąglanie wyniku.

Przykład 2

mnożenie ułamków właściwych

Mnożymy ułamek trzy piąte przez dwie dziewiąte.
Oba ułamki są nieskracalne.
Można jedna skrócić ułamek trzy dziewiąte przez trzy.

Mnożymy ułamek trzy piąte przez dwie dziewiąte.
Końcowy wynik to dwie piętnaste.

Podczas wykonywania mnożenia ułamków zwykłych wskazane jest dokonanie możliwych skracań, po to by obliczenia wykonywać na możliwie małych liczbach.

Przykład 3

Master slide 6 25 · 15 28 = 3 5 · 3 14 = 9 70

Dzielimy liczby 6 i 28 przez 2 czyli skracamy ułamek 6/28 przez 2.
Następnie ułamek 15/25 skracamy przez 5 - otrzymujemy 3/5.

Skracanie ułamków ułatwia obliczanie i dlatego jest ważne.

Ułamki zaliczamy do liczb wymiernych.
Inaczej mówiąc każdą liczbę wymierną można przedstawić w postaci ułamka zwykłego.
Do liczb wymiernych zaliczamy więc także wszystkie liczby całkowite.
Do liczb całkowitych zaliczamy wszytkie liczby naturalne i przeciwne do nich liczby ujemne.

Przykład 4

Master slide 1 1 3 · 2 6 7 = 4 3 · 20 7 = 80 21 = 3 17 21

Przykład 5

Master slide 1 1 3 · 6 7 = 4 3 · 6 7 = 4 · 2 1 · 7 = 8 7 = 1 1 7

Przykład 6

Master slide 2 2 5 · 7 10 = 12 5 · 7 10 = 6 · 7 5 · 5 = 42 25 = 1 17 25

Liczby mieszane przed do wykonania mnożenia zamieniamy na ułamki niewłaściwe.

Przykład 7

Master slide 3 2 5 · 2 3 10 = 17 5 · 23 10 = 391 50 = 7 41 50

Przykład 8

Master slide 12 3 4 · 4 3 4 = 51 4 · 19 4 = 969 16 = 60 9 16

Przykład 9

Master slide 4 3 20 · 8 5 6 = 83 20 · 53 6 = 4399 120 = 36 79 120

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych

  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu