Twoja wyszukiwarka

Zadanie – nierówność kwadratowa

Znajdź wszystkie liczby całkowite spełniające nierówność:

Master slide 2 x 2 0,6 x 16,2 < 0

Rozwiązanie


Master slide 2 x 2 0,6 x 16,2 < 0 Δ = b 2 4 a c Δ = 0,6 2 + 8 16,2 = 129,96 Δ = 11,4 x 1 = 0,6 11,4 4 = 2,7 x 2 = 0,6 + 11,4 4 = 3 x ( 2,7 ; 3 ) liczby całkowite z tego przedziału to 2, 1, 0, 1, 2

Funkcja

Master slide f ( x ) = 2 x 2 0,6 x 16,2

przyjmuje wartości ujemne między miejscami zerowymi, czyli między -2,7 a +3

Między tymi liczbami są następujące liczby całkowite: -2, -1, 0, 1, 2.

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w

 • Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu