Działy matematyki szkolnej

Planimetria

  1. Trójkąty prostokątne Twierdzenie Pitagorasa

  2. Trójkąty prostokątne Twierdzenie Pitagorasa