Planimetria

Twierdzenie Pitagorasa

  1. Trójkąty prostokątne
    Obliczanie przeciwprostokątnej

  2. Trójkąty prostokątne
    Obliczanie przyprostokątne