Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


59. Przykład treści zawartych w podręczniku

Matematyka VI – zakres materiału

Helena Lewicka, Elżbieta Rosłon "Matematyka wokół nas 6 Podręcznik" Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA Warszawa 2001

I.Arytmetyka z elementami algebry

1.Liczby całkowite
a.Zaokrąglenia liczb
b.Liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej
c.Liczby przeciwne
d.Wartość bezwzględna liczby całkowitej
e.Porównywanie liczb całkowitych
f.Dodawanie liczb całkowitych
g.Odejmowanie liczb całkowitych
h.Mnożenie liczb całkowitych
i.Dzielenie liczb całkowitych
j.Liczby ujemne wokół nas

2.Ułamki

a.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
b.Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
c.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
d.Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych
e.Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych
f.Przybliżenia dziesiętne
g.Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych

3.Liczby wymierne

a.Liczby wymierne na osi liczbowej
b.Wartość bezwzględna liczby wymiernej
c.Porównywanie liczb wymiernych
d.Dodawanie liczb wymiernych
e.Odejmowanie liczb wymiernych
f.Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
g.Przykłady potęgowania liczb wymiernych
h.Rozwiązywanie zadań praktycznych

4.Procenty

a.Przedstawianie ułamków w postaci procentów
b.Przedstawianie procentów w postaci ułamków
c.Obliczanie procentu danej liczby
d.Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

5.Wyrażenia algebraiczne

6.Równania

7.Diagramy procentowe. Prostokątny układ współrzędnych

II.Geometria

1.Własności figur płaskich
2.Konstrukcje geometryczne
3.Kąty w kole
4.Przykłady figur płaskich
5.Pola figur płaskich
6.Graniastosłupy
7.Ostrosłupy
8.
III. 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu