Twoja wyszukiwarka

Umiejętność rozwiązywania równania kwadratowego jest ważna, ponieważ wiele zagadnień praktycznych prowadzi do tego typu równań.

Rozwiąż równanie

Rozwiąż równanie


Lewa strona równanie jest iloczynem dwu wyrażeń.

Iloczyn ten jest równy zero, gdy przynajmniej jeden z czynników jest równy zero.

RozwiązanieWykorzystujemy własność iloczynu podaną wyżej.
Master slide ( x 2 25 ) ( 2 x 5 ) = 0 x 2 25 = 0 lub 2 x 5 = 0 x 2 = 25 lub 2 x = 5 x = 5 lub x = 5 lub x = 2,5

OdpowiedźRozwiązaniami równania są trzy liczby:WyjaśnieniaDo rozwiązania równania kwadratowego wykorzystaliśmy własnośćNie ma potrzeby
wykonywania mnożenia bo otrzymamy równanie trzeciego stopnia i trzeba będzie je
znowu zapisać jako iloczyn dwu wyrażeń.


Inna postać równaniaNasze równanie można zapisać w innej postaci iloczynowej
powrót na poczatek strony

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w

 • Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu