Działy matematyki szkolnej

 1. Logika

 2. Zbiory działania na zbiorach

 3. Liczby obliczenia - przykłady

 4. Funkcje

 5. Funkcje liniowe

 6. Funkcje kwadratowe

 7. Wielomiany

 8. Funkcje wymierne równania wymierne

 9. Funkcje potęgowe

 10. Funkcje wykładnicze

 11. Funkcje logarytmiczne

 12. Funkcje trygonometryczne

 13. Ciągi liczbowe

 14. Planimetria Twierdzenie Pitagorasa

 15. Stereometria

 16. Rachunek prawdopodobieństwa