badanie funkcji

przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówno¶ć, ułamki, pierwiastek, warto¶ć, bezwzględna, moduł
twoja wyszukiwarka

 


12. ułamki dziesiętne - zadanie z tre¶ci±

przykład zastosowania obliczeń na ułamkach dziesiętnych w praktyce życia codziennego - w kuchni przy sporz±dzaniu potrawy.

obliczenia dotycz± masy i warto¶ci towarów. odróżnić trzeba masę jednej porcji od masy całej potrawy, cenę produktu za jednostkę zakupu i warto¶ć zakupionej ilo¶ci.

dodatkowy trening daje przeliczanie jednostek masy i pieniędzy.

dane masy podane s± w kilogramach, dekagramach i gramach, dane dotycz±ce pieniędzy podane s± w groszach i w złotych.

umiejętno¶ci± potrzebn± w życiu jest zamiana poszczególnych jednostek na inne, zapisywanie liczb w ppostaci ułamków zwykłych i dziesiętnych, wykorzystywanie liczb z tabel i przepisów do obliczeń.

na wykonanie potrawy wegetariańskiej dla sze¶ciu osób potrzeba:produktryżmasłoolejcebulapieczarkiszpinakprzyprawy
masa0,25 kg50 g4 dag20 dag0,2 kg50 dag0,008 kg
warto¶ć1,4 zł0,6 zł30 gr45 gr1,2 zł3,2 zł85 gr

oblicz:

a) masę wszystkich produktów.

b) koszt zakupionych towarów.

c) warto¶ć jednej porcji z dokładno¶ci± do 1 gr.

d) cenę każdego produktu z dokładno¶ci± do 1 gr.

e) koszt każdego produktu w przeliczeniu na jedn± porcję.

f) wagę produktów potrzebn± do sporz±dzenia potrawy dla 10 osób.

g) koszt produktów potrzebnych do sporz±dzenia potrawy dla 10 osób.

2014-09-26/3
 

pomoc z historii
co było powodem olbrzymiego rozkwitu grecji?


pomoc z fizyki
rozwi±zane zadania i przykłady z fizyki


kontakt:
matematyka - zadania - rozwi±zania

 badanie funkcji

 • strona główna
 • dodawanie ułamków zwykłych
 • dodawanie ułamków zwykłych
 • warto¶ć bezwzględna
 • dodawanie ułamków - wstęp
 • asymptoty funkcji.
 • badanie przebiegu funkcji
 • trójmian kwadratowy
 • ułamki zwykłe i dziesiętne
 • ułamki, równania - spis stron
 • dodawanie ułamków zwykłyc
 • dzielenie ułamków
 • dzielenie ułamków
 • ułamki zwykłe
 • równania wymierne
 • przykłady zbiorów
 • działania na ułamkach - przykład
 • warto¶ć bezwzględna liczby
 • układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • całka z funkcji wymiernej
 • warto¶ć bezwzględna
 • warto¶ć bezwzględna
 • warto¶ć bezwzględna
 • warto¶ć bezwzględna
 • dodawanie ułamków - przykłady
 • dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. słownik
 • 7000. słownik - w
  fizyka
  fizyka - zadania - rozwi±zania - wyja¶nienia

  pomoc z historii
  co było powodem olbrzymiego rozkwitu grecji?

  pomoc z historii
  jak rozwijało się imperium rzymskie?

  pomoc z historii
  czterdzie¶ci wieków starożytnego egiptu

 • 12. ułamki dziesiętne - zadanie z treścią
  badanie funkcji

  przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
  twoja wyszukiwarka

   


  12. ułamki dziesiętne - zadanie z treścią

  przykład zastosowania obliczeń na ułamkach dziesiętnych w praktyce życia codziennego - w kuchni przy sporządzaniu potrawy.

  obliczenia dotyczą masy i wartości towarów. odróżnić trzeba masę jednej porcji od masy całej potrawy, cenę produktu za jednostkę zakupu i wartość zakupionej ilości.

  dodatkowy trening daje przeliczanie jednostek masy i pieniędzy.

  dane masy podane są w kilogramach, dekagramach i gramach, dane dotyczące pieniędzy podane są w groszach i w złotych.

  umiejętnością potrzebną w życiu jest zamiana poszczególnych jednostek na inne, zapisywanie liczb w ppostaci ułamków zwykłych i dziesiętnych, wykorzystywanie liczb z tabel i przepisów do obliczeń.

  na wykonanie potrawy wegetariańskiej dla sześciu osób potrzeba:  produktryżmasłoolejcebulapieczarkiszpinakprzyprawy
  masa0,25 kg50 g4 dag20 dag0,2 kg50 dag0,008 kg
  wartość1,4 zł0,6 zł30 gr45 gr1,2 zł3,2 zł85 gr

  oblicz:

  a) masę wszystkich produktów.

  b) koszt zakupionych towarów.

  c) wartość jednej porcji z dokładnością do 1 gr.

  d) cenę każdego produktu z dokładnością do 1 gr.

  e) koszt każdego produktu w przeliczeniu na jedną porcję.

  f) wagę produktów potrzebną do sporządzenia potrawy dla 10 osób.

  g) koszt produktów potrzebnych do sporządzenia potrawy dla 10 osób.

  12.2-2007.10.18   

  pomoc z historii
  co było powodem olbrzymiego rozkwitu grecji?


  pomoc z fizyki
  rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


  kontakt:
  matematyka - zadania - rozwiązania

     badanie funkcji

 • strona główna
 • dodawanie ułamków zwykłych
 • dodawanie ułamków zwykłych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie ułamków - wstęp
 • asymptoty funkcji.
 • badanie przebiegu funkcji
 • trójmian kwadratowy
 • ułamki zwykłe i dziesiętne
 • ułamki, równania - spis stron
 • dodawanie ułamków zwykłyc
 • dzielenie ułamków
 • dzielenie ułamków
 • ułamki zwykłe
 • równania wymierne
 • przykłady zbiorów
 • działania na ułamkach - przykład
 • wartość bezwzględna liczby
 • układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • całka z funkcji wymiernej
 • wartość bezwzględna
 • wartość bezwzględna
 • wartość bezwzględna
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie ułamków - przykłady
 • dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. słownik
 • 7000. słownik - w  posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  a może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. zobacz: odpowiedz.pl

  matematyka na odpowiedz.pl
  matematyka - odpowiedz.pl


  fizyka
  fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  pomoc z historii
  co było powodem olbrzymiego rozkwitu grecji?

  pomoc z historii
  jak rozwijało się imperium rzymskie?

  pomoc z historii
  czterdzieści wieków starożytnego egiptu