Matematyka szkolna - przykłady i rozwiązane zadania

Ułamki zwykłe
dodawanie

Rozwinięcie dziesiętne

Ułamki dziesiętne

dzielenie

78. Mnożenie ułamków dziesiętnych

Mnożenie pisemne ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne mnożymy pisemnie podobnie jak liczby naturalne.

Mnożenie ułamków dziesiętnych zapisujemy podobnie jak mnożenie liczb naturalnych - ostatnie cyfry różne od zera zapisujemy na końcu, jedna pod drugą.

Przykład 1

Mnożenie ułamka dziesiętnego przez liczbę całkowitą wykonujemy tak jak mnożenie liczb naturalnych. Po wykonaniu mnożenia wpisujemy przecinek. Oddzielamy nim tyle cyfr ile było w ułamku.

(1kB) mnożenie ułamka dziesiętnego przez liczbę całowitą

W jednym czynniku były dwie cyfry po przecinku, a w drugim nie było cyfr po przecinku. Razem w obu czynnikach były dwie cyfry po przecinku. W iloczynie też będą dwie cyfry po przecinku 0+2=2.

Dla porównania pod spodem jest mnożenie liczb naturalnych zawierających te same cyfry.

Pozostaje otwarte pytanie, czy warto umieć mnożyć pisemnie, gdy są kalkulatory i komputery.

Na to pytanie każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Może wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy umiejętność ta może być potrzebna.

Przy uczeniu się mnożenia pisemnego w sposób pisemny warto korzystać z kalkulatora do sprawdzenia swoich obliczeń.

Przykład 2

(1kB) mnożenie ułamka dziesiętnego przez ułamek dziesiętny

Mnożenie ułamka dziesiętnego przez ułamek dziesiętny - oba czynniki są mniejsze od jedności.

Mnożenie wykonujemy tak jak dla liczb naturalnych a następnie oddzielamy przecinkiem trzy cyfry.

Trzy cyfry po przecinku wynikają stąd, że w pierwszym czynniku są dwie cyfry po przecinku, a drugim jedna, czyli w obu czynnikach są razem trzy cyfry po przecinku.

Mnożenie odpowiednich liczb naturalnych pokazuje, jak można postępować w trakcie wykonywania obliczeń. Najpierw napisać możemy liczby naturalne i wykonać mnożenie, a potem uzupełnić o przecinki i obliczyć odpowiednią ilość cyfr po przecinku w końcowym wyniku.

Zawsze można sprawdzić obliczenia za pomocą kalkulatora. Tabliczka mnożenia może bowiem czasami sprawiać trudności.

Przykład 3

Mnożenie ułamka dziesiętnego mniejszego od jedności przez liczbę dziesiętną większą od jedności.

(2kB) Mnożenie ułamka dziesiętnego mniejszego od jedności przez liczbę dziesiętną większą od jedności

Działanie mnożenia wykonujemy najpierw jak dla liczb naturalnych a następnie naszym obliczamy (w pamięci) ile cyfr po przecinku będzie w iloczynie.

W naszym przykładzie jeden czynnik ma dwie cyfry po przecinku, drugi - jedną cyfrę po przecinku. Oznacza to, że w iloczynie będą trzy cyfry po przecinku (dwie plus jedna to razem trzy cyfry).

Przykład 4

Mnożenie dwu liczb ułamkowych dziesiętnych większych od jedności

(3kB) Mnożenie dwu liczb ułamkowych dziesiętnych większych od jedności

Samo mnożenie wykonujemy tak jak dla liczb naturalnych. Następnie ustalamy ile cyfr po przecinku będzie w iloczynie. W tym przykładzie oba czynniki mają po dwie cyfry po przecinku. Oznacza to, że w iloczynie będą cztery cyfry po przecinku.

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki

Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu

  W języku angieskim

  Julius Cesar
  Daily life in Ancient Rome
  The Roman Art
  The Roman law
  The mighty gods of Rome

  Starożytna Grecja

  Mity greckie
  Bogowie i boginie
  Powstanie świata
  Filozofowie greccy
  Architektura grecka
  Wierzenia greckie