Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


8. Uzupełnienie pierwsze

Uzupełnienia - przykład pierwszy
W obliczeniach zastosowaliśmy prawa
przemienności mnożenia

prawo przemienności mnożenia

łączności mnożenia

prawo łączności mnożenia

Ułamek zapisujemy za pomocą kreski ułamkowej

cos

ułamek to iloraz dwu liczb (dzielnik nie może równać się zero)

cos-1

ułamek

wynik

jest właściwy

podany niżej ułamek też jest właściwy

ułamek właściwy

właściwy jest też

ułamek właściwy

Ułamek

wynik

jest nieskracalny, gdyż licznik i mianownik mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę 1

największy wspólny dzielnik

67 jest liczba pierwszą,
a liczba 84 rozkłada się na czynniki pierwsze: 2, 3, 7 – nie ma wśród nich liczby 67
o liczbach 67 i 84 mówimy, że są względnie pierwsze

2014-09-26/4
 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu