Ułamki zwykłe, wpólny mianownik dwóch ułamków

Badanie funkcji

16. Wspólny mianownik

Dane są dwa ułamki: 1/2 (jedna druga) i 1/3 (jedna trzecia). Jak porównać takie ułamki, jak je dodać lub odjąć?

Dodanie tych ułamków lub ich odjęcie wymaga doprowadzenia do wspólnego mianownika.

W tym przykładzie rozwiązanie jest proste - trzeba ułamki rozszerzyć, tak aby miały ten sam mianownik - 6.

Liczba 2 ma dwa dzielniki 1 i 2

pierwszy mianownik

liczba 3 ma też dwa dzielniki 1 i 3

drugi mianownik

Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 2 i 3 to 6

NWW(2,3)

wspólnym mianownikiem dla tych ułamków jest 6

Dane są dwa ułamki: 1/3 (jedna trzecia) i 1/4 (jedna czwarta). Jak porównać takie ułamki, jak je dodać lub odjąć?

Dodanie tych ułamków lub ich odjęcie wymaga doprowadzenia do wspólnego mianownika.

W tym przykładzie rozwiązanie jest proste - trzeba ułamki rozszerzyć, tak aby miały ten sam mianownik - 12.

Liczba 3 jest liczbą pierwszą - ma dwa dzielniki 1 i 2

Liczba 4 jest liczbą złozoną - ma trzy dzielniki 1 i 2 i 4.

Liczby 3 i 4 mają tylko jeden wspólny dzielnik - liczbę 1.

Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 4 jest ich iloczyn - liczba 12.

Najmniejszym wspólnym mianownikiem obu ułamków jest liczba 12.

Możemy napisać więc 1/3=4/12 i 1/4=3/12.

2014-09-26/4

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

Badanie funkcji

Strona główna Dodawanie ułamków zwykłych Dodawanie ułamków zwykłych Wartość bezwzględna Dodawanie ułamków - wstęp Asymptoty funkcji. Badanie przebiegu funkcji Trójmian kwadratowy Ułamki zwykłe i dziesiętne Ułamki, równania - spis stron Dodawanie ułamków zwykłyc Dzielenie ułamków Dzielenie ułamków Ułamki zwykłe Równania wymierne Przykłady zbiorów Działania na ułamkach - przykład Wartość bezwzględna liczby Układy równań liniowych równania wymierne Całka z funkcji wymiernej Wartość bezwzględna Wartość bezwzględna Wartość bezwzględna Wartość bezwzględna Dodawanie ułamków - przykłady Dodawanie ułamków zwykłychFizyka
Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pomoc z historii
Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

Pomoc z historii
Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu