Badanie funkcji

Przykłady słów wpisywanych do wyszukiwarki: równanie, nierówność, ułamki, pierwiastek, wartość, bezwzględna, moduł
Twoja wyszukiwarka

 


32. Zadanie tekstowe - procenty

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.


Zadanie tekstowe - procenty

Sad ma kształt prostokąta. Długość sadu równa jest 40 m, a szerokość 20 m. Ćwierć powierzchni sadu zajmują śliwy, 40% zajmują jabłonie, 20% zajmują wiśnie a pozostałą część - czereśnie.

1. Jaką powierzchnię ma cały sad?
2. Jaką powierzchnię zajmują poszczególne rodzaje drzew owocowych?
3. Jaki ułamek (nieskracalny) całego sadu zajmują poszczególne rodzaje drzew?

Rozwiązanie
1. Powierzchnia sadu równa powierzchni prostokąta o bokach jest 40 m i 20 m. Taki prostokąt ma powierzchnię 800 metrów kwadratowych.
Obliczamy ją mnożąc długość prostokąta przez jego szerokość, czyli 40 m przez 20 m.

2. Cała powierzchnia sadu to jedność. Ćwierć powierzchni sadu to jedna czwarta tej powierzchni.

Jedna czwarta powierzchni 800 metrów kwadratowych to 800 razy jedna czwarta. Równe to jest 200 m metrów kwadratowych.
40% całej powierzchni to 40% z 800 metrów kwadratowych, czyli obliczymy mnożąc ułamek czterdzieści setne przez 800. Daje to 320 metrów kwadratowych.

20% całej powierzchni to 20% z 800 metrów kwadratowych. Obliczamy mnożąc ułamek dwadzieścia setnych przez 800 metrów kwadratowych. Daje to 160 metrów kwadratowych.
Pozostała część obliczyć można na dwa sposoby:
- dodać powierzchnie już obliczone i odjąć to od całej powierzchni;
- dodając procenty powierzchni zajmowanej przez poszczególne drzewa a potem sumę odjąc od 100%.

Pierwszy sposób daje w sumie 680 metrów kwadratowych (200+320+160=680).
Pozostaje 120 metrów kwadratowych (800-680=120).

3. Ćwierć to jedna czwarta.
Czterdzieści procent to 40 setnych czyli po skróceniu przez 20 otrzymamy dwie piąte.

Dwadzieścia procent to inaczej dwadzieścia setnych czyli po skróceniu przez dwadzieścia jedna piąta.

Pozostała na czereśnie powierzchnia stanowi sto dwadzieścia osiemsetnych co po skróceniu przez czterdzieści daje ułamek trzy dwudzieste.

Zapraszamy do korzystania i do współpracy. TY też możesz podzielić się swoją wiedzą i znanymi sposobami rozwiązywania zagadnień życiowych z wykorzystaniem matematyki.

Przykłady obliczeń jakim procentem jednej liczby jest inna liczba.

2012-07-23
 

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Pomoc z fizyki
Rozwiązane zadania i przykłady z fizyki


Kontakt:
Matematyka - zadania - rozwiązania

 Badanie funkcji

 • Strona główna
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Dodawanie ułamków zwykłych
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - wstęp
 • Asymptoty funkcji.
 • Badanie przebiegu funkcji
 • Trójmian kwadratowy
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne
 • Ułamki, równania - spis stron
 • Dodawanie ułamków zwykłyc
 • Dzielenie ułamków
 • Dzielenie ułamków
 • Ułamki zwykłe
 • Równania wymierne
 • Przykłady zbiorów
 • Działania na ułamkach - przykład
 • Wartość bezwzględna liczby
 • Układy równań liniowych
 • równania wymierne
 • Całka z funkcji wymiernej
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Wartość bezwzględna
 • Dodawanie ułamków - przykłady
 • Dodawanie ułamków zwykłych 06
 • 7000. Słownik
 • 7000. Słownik - w  Posiadasz nadmiar wiedzy i chciałbyś podzielić się nią z innymi?
  A może sam masz pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Zobacz: Odpowiedz.pl

  Matematyka na Odpowiedz.pl
  Matematyka - Odpowiedz.pl


  Fizyka
  Fizyka - zadania - rozwiązania - wyjaśnienia

  Pomoc z historii
  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Pomoc z historii
  Jak rozwijało się Imperium Rzymskie?

  Pomoc z historii
  Czterdzieści wieków starożytnego Egiptu